Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh

Thứ Tư, 10/01/2024, 16:37 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2023 và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 
    Năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ nhưng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Chương trình công tác năm.Nổi bật là Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị…
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thanh tra các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nhất là tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.Trong năm 2023, đã có 170 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế xã hội được triển khai (tăng 35 cuộc so với năm 2022), thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 17 tỷ đồng; triển khai 16 cuộc thanh tra trách nhiệm, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1,8 tỷ đồng. Kịp thời phát hiện, chỉ đạo, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên vi phạm. Một số vụ việc được phát hiện qua các hoạt động của các cơ quan chức năng được đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo có tác động răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh, tăng cường điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; trong đó, mở rộng ra cả khu vực ngoài nhà nước, ở cả tỉnh ngoài có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, vừa thể hiện rõ sự kiên quyết, không nể nang, né tránh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, vừa giữ vững ổn định tình hình. Cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố, điều tra 46 vụ với 144 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; chỉ đạo kết thúc giải quyết 2 vụ án lớn là vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần quản lý Đường sông 3 và vụ án liên quan đến Công ty Việt Á xảy ra tại thị xã Đông Triều.Đưa ra xét xử vụ án “Lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Vị 1, thị xã Quảng Yên; hoàn thiện thủ tục để truy tố các bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh thời gian qua. Ban Chỉ đạo tỉnh hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, rõ việc, rõ vai trò, trách nhiệm của cả tập thể cũng như từng thành viên và hoạt động hiệu quả hơn so với năm trước. 
 
    Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử để phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án tham nhũng, tiêu cực. “Phải tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ cơ sở đến cấp tỉnh, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở cấp huyện và cơ sở”…
Nguyễn Văn Hiệp
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh)
.