Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Dương họp Phiên thứ 6

Thứ Tư, 10/01/2024, 05:41 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Phiên họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Năm 2023, Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác PCTNTC; thường xuyên, kịp thời triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và các kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương đến các cơ quan chức năng trong tỉnh. Các ngành, địa phương luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác PCTNTC; qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, đồng bộ hơn trong công tác PCTNTC.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 23/02/2023 về việc triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp năm 2023 và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác PCTNTC.
 
    Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường các giải pháp ngừa tham nhũng, tiêu cực, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chấn chỉnh, xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm; cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật. 
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là những vụ việc, vụ án thuộc diện cấp ủy theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết không để án tham nhũng tồn đọng quá thời hạn luật định. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo 28 vụ án, vụ việc; đã kết thúc theo dõi 04 vụ án, vụ việc; kiến nghị liên ngành tố tụng Trung ương xin ý kiến xử lý đối với 02 vụ việc.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 04 cá nhân là người đứng đầu các tổ chức đảng, thành lập các đoàn giám sát, thực hiện giám sát trực tiếp đối với các tổ chức đảng và cá nhân… Qua kiểm tra, thanh tra, đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 206 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về công tác PCTNTC.
 
    Năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về PCTNTC; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ đảng viên xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các ngành, các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; đẩy nhanh tiến độ xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
P.V
.