Thái Bình: Triển khai Kế hoạch, Quyết định giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán

Thứ Hai, 25/09/2023, 15:21 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch, Quyết định về giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị. 
    
    Mục đích của việc giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình, kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra; việc phát hiện, xử lý sai phạm phát hiện qua thanh tra, nhất là các sai phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với việc khắc phục những sai phạm, hạn chế, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra; xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các cuộc thanh tra do các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh tiến hành trong năm 2022; việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với UBND tỉnh năm 2022. 
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 2 đoàn giám sát. Đối tượng giám sát gồm: UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và Thanh tra Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Tiền Hải và Thanh tra huyện Tiền Hải, UBND huyện Quỳnh Phụ và Thanh tra huyện Quỳnh Phụ.
 
    Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Việc giám sát nhằm mục đích thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung giám sát các cuộc thanh tra đối với lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đang trong quá trình thực hiện. Việc giám sát phải bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 
P.V
.