Nghệ An: Thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính và 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Năm, 05/01/2023, 07:42 [GMT+7]
    Năm 2022, toàn ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện sai phạm 88.588 triệu đồng và 2.233.178m2 đất; đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước 57.425 triệu đồng (đạt 93,3%); kiến nghị xử lý hành chính 121 tổ chức và 544 cá nhân sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc.
 
    Thực hiện 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận 1.021 cuộc tại 5.194 tổ chức, cá nhân. Qua đó phát hiện số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.258 triệu đồng, ban hành 2.603 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12.861 triệu đồng.
 
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 tỉnh Nghệ An
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022 tỉnh Nghệ An
    Toàn ngành cũng đã thực hiện 95 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 70 tổ chức và 391 cá nhân có sai phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp 5.720 lượt với 5.924 công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2021. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết được 271/306  vụ việc, đạt 88,6%.
 
    Về nhiệm vụ năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An  tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.
                                                                                Mạnh Hùng
.