Thông qua kết quả kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Thứ Ba, 23/08/2022, 17:05 [GMT+7]
    Chiều 23/8/2022, tại Bộ GTVT, Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và đại diện lãnh đạo một số đơn vị được kiểm tra.
 
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị,Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị,Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 phát biểu tại Hội nghị
    Theo Báo cáo, thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TW về PCTN,TC; có các biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; chủ động sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và kiện toàn đội ngũ giám định viên. Các Tổ giám định, định giá đã nghiên cứu, phối hợp với các Điều tra viên tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu, tiến hành các quy trình giám định, định giá và có các kết luận giám định gửi cơ quan tiến hành tố tụng. Trong kỳ báo cáo, hầu hết các vụ việc giám định định giá tài sản được Bộ Giao thông vận tải giải quyết cơ bản đảm bảo chất lượng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị
    Tổng số quyết định trưng cầu giám định lần đầu: 10 quyết định, trong đó 9 quyết định thực hiện theo quy định tại Luật Giám định tư pháp năm 2012; 01 quyết định thực hiện theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp năm 2020...
 
    Đoàn kiểm tra đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Giám định tư pháp, Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày13/12/2017 của liên ngành Trung ương về công tác giám định, định giá tài sản và các văn bản pháp luật liên quan khác. Thường xuyên rà soát để kiện toàn kịp thời giám định viên, thành viên Hội đồng định giá khi có sự thay đổi. Tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho giám định viên đảm bảo phục vụ công tác giám định, định giá tài sản. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác giám định, định giá trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định, định giá ởcác lĩnh vực, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để giải quyết, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác giám định, định giá...
 
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Vụ phó Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Lê Tiến Dũng, Vụ phó Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác giám định, định giá tài sản tại Bộ Giao thông vận tải; đánh giá cao sự phối hợp, thực hiện nghiêm, đúng đề cương của các đơn vị được kiểm tra của Bộ. Đồng chí đề nghị, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tập chung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong những năm qua; tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm, tổ chức thực hiện hiệu quả theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo với tinh thần những gì làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, làm bài bản, quyết liệt hơn nữa… Đồng chí đề nghị, Thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thống nhất cao với dự thảo báo cáo; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng như kết luận của đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra để quán triệt thực hiện nghiêm hơn nữa công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Bộ Giao thông vận tải trong thời gian tới.
 
    Trước đó, Đoàn kiểm tra số 6 đã kiểm tra tại các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải từ ngày 25/5 đến 01/6/2022.
Đặng Phước
.