Kon Tum: Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7

Thứ Ba, 23/08/2022, 06:33 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2022, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Kon Tum đã quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này ngày càng được nâng lên. Góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
    Theo đó, ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum đã triển khai 13 cuộc thanh tra, kiểm tra; đến nay đã kết thúc 12 cuộc với số tiền sai phạm là 32.991.000 đồng và 188.999 m2 đất. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi toàn bộ tài sản nộp ngân sách Nhà nước. 
 
    Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp 40 lượt/54 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 199 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 105/199 đơn, chiếm tỷ lệ 52,76%, đã được giải quyết xong 43/105 đơn, chiếm tỷ lệ 40,95%.
 
    Nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các lĩnh vực như: đất đai (23 lượt); chế độ chính sách (2 lượt); lĩnh vực khác (15 lượt). Hướng dẫn cho công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết 19 lượt; giải thích cho công dân hiểu về những vấn đề công dân thắc mắc 20 lượt; ban hành công văn về xử lý nội dung của công dân trình bày 01 lượt.
                                                                               Hương Giang
.