Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận họp Phiên thứ nhất

Thứ Ba, 23/08/2022, 05:58 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành họp Phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Ngày 20/6 Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Quyết định số 599-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, do đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, làm Trưởng ban; có 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên với từng công việc cụ thể; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm 2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực…
 
    Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
                                                                                                  Thăng Quyết
.