Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên

Thứ Hai, 22/08/2022, 08:04 [GMT+7]
    Ngày 11/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. 
 
    Phiên họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ phiên họp thứ nhất đến nay; quán triệt, triển khai Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; thảo luận, xem xét các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đây là cuộc đấu tranh khó khăn, quyết liệt, cần phải kiên quyết, kiên trì, triệt để và phải làm đến nơi, đến chốn.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên trong Ban Chỉ đạo phải luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm hạn chế và hướng tới chấm dứt tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                                                        P.V
.