Bắc Kạn: Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 09/06/2022, 06:41 [GMT+7]
    Thanh tra tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 cho công chức làm công tác tiếp công dân thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh; công chức Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự tập huấn
Các đại biểu tham dự tập huấn
    Các học viên được giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt những nội dung cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, kỹ năng tiếp công dân; các Thông tư: Số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Giải đáp những vướng mắc trong thực tế trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 
    Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh tra; qua đó, góp phần giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở và hạn chế đơn thư, khiếu kiện đông người, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
                                                                                   Quỳnh Hoa
.