Hà Nội: Một số kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

Thứ Hai, 24/01/2022, 06:30 [GMT+7]
    Năm 2021, các cơ quan hành chính của thành phố đã triển khai 352 cuộc thanh tra và kết luận 219 cuộc. Trong đó, nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực như quy hoạch, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 17,94 tỷ đồng và kiến nghị xử lý 1.080m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 43 tập thể và 87 cá nhân.
 
    Thanh tra thành phố đã triển khai thực hiện 30 cuộc thanh tra, trong đó nhiều cuộc có nội dung phức tạp, quy mô lớn được dư luận xã hội quan tâm, như: Thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn thành phố…, qua đó góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn.
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 với các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 với các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
    Toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.019 vụ, đã giải quyết 1.694 vụ, đạt tỷ lệ 83,9%. Về giải quyết tố cáo, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.498 vụ; đã giải quyết 1.231 vụ, đạt tỷ lệ 82,2%; số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, trong năm qua, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành thanh tra thành phố đã phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 6 vụ. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 10.049 lượt công dân. Cùng với đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung triển khai các cuộc thanh tra đột xuất, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, kịp thời nhằm tham mưu tốt nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                   Hải Hà
.