Ngành Thanh tra Bình Định: Phát hiện sai phạm trên 2,5 tỷ đồng, gần 3.000m2 đất

Thứ Bảy, 10/04/2021, 06:05 [GMT+7]
    Quý I (từ 16/12/2020 đến 15/3/2021), về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 25 cuộc thanh tra tại 48 đơn vị. 
 
    Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm
 
    Thanh tra tỉnh tiến hành 03 cuộc tại 04 đơn vị; thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh tiến hành 03 cuộc tại 03 đơn vị; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 19 cuộc tại 41 đơn vị. Có 12 cuộc thanh tra từ năm 2020 chuyển sang, 13 cuộc triển khai trong kỳ; 22 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc đột xuất.
 
    Đến nay đã kết thúc 12/25 cuộc thanh tra, ban hành kết luận thanh tra 10 cuộc, phát hiện 05 đơn vị có sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế 2.525 triệu đồng và 2.724 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 2.396 triệu đồng và 2.724 m2 đất các loại, xử lý hình thức khác 129 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 01 tập thể, 02 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm.
 
Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020. Ảnh: https://ttt.binhdinh.gov.vn
Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Thanh tra tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020. Ảnh: https://ttt.binhdinh.gov.vn
    Thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 09 cuộc thanh tra đã có hiệu lực thi hành; kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 2.079/2.396 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,77%; hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ.
 
Đối với thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, thanh tra các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 421 lượt kiểm tra độc lập và 26 cuộc thanh tra theo đoàn tại 451 lượt tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách, chấp hành pháp luật về giá; quản lý đầu tư, trật tự xây dựng; trật tự an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; lĩnh vực y tế; lao động - thương binh và xã hội; khoa học - công nghệ; thông tin - truyền thông; văn hóa - thể thao; du lịch…
 
Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 123 lượt tổ chức, cá nhân có sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế 637 triệu đồng, đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 343 triệu đồng, xử lý khác 294 triệu đồng; ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 tổ chức, cá nhân với số tiền 484 triệu đồng.
 
    Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021
 
    Trong công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước và xây dựng ngành, UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 do trùng với kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III; tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 do Thanh tra Chính phủ tổ chức; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021.
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các ngành, địa phương đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ban hành 42 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành; tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 12 đơn vị.
 
    Chánh Thanh tra tỉnh đã có các văn bản thỏa thuận bổ nhiệm Chánh Thanh tra thị xã An Nhơn và các huyện An Lão, Phù Cát; cử 16 công chức ngành Thanh tra của tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính do Thanh tra Chính phủ tổ chức.
 
    Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương đã có quyết định bổ nhiệm mới đối với 06 công chức lãnh đạo cơ quan thanh tra trực thuộc.
 
    Coi trọng công tác xử lý sau thanh tra
 
    Theo đánh giá của UBND tỉnh, hoạt động thanh tra trong quý I năm 2021 được triển khai thực hiện khẩn trương, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kế hoạch thanh tra được duyệt, đúng quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh đã tăng cường theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021, không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các doanh nghiệp. Kết quả thanh tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ việc vi phạm, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
    Quý II, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã được duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chú trọng thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra để việc xử lý sau thanh tra bảo đảm có hiệu lực, hiệu quả.
Quỳnh Vy
(Báo Thanh tra)
.