Bắc Giang: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 08/04/2021, 06:43 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt việc quán triệt, triển khai quy định về phòng, chống tham nhũng.
 
    Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc chấp hành chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng; công khai, minh bạch trọng việc sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân sự các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh theo quy định.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Đối với các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm như: Tài chính ngân sách, quy hoạch, sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức; kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo...
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát các quy định, cơ chế, chính sách, nhất là các quy trình, trình tự giải quyết công việc trên các lĩnh vực để kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp theo phương châm: Cấp trên kiểm tra cấp dưới, tập thể kiểm soát cá nhân, kiểm soát chéo trong nội bộ cơ quan, đơn vị; công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính để nhân dân giám sát, kiểm soát hành vi trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để không có điều kiện tiêu cực, nhũng nhiễu.
 
    Có giải pháp tích cực, hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với hành vi “tham nhũng vặt” để răn đe; nghiêm cấm việc bao che, xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm đối với các vụ việc tiêu cực, các vụ việc vi phạm đạo đức công vụ; phải công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử) thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án, nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm; chú trọng việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. 
                                                                                                    P.V
.