Nam Định: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 03/04/2021, 08:00 [GMT+7]
    Trong tháng 2/2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai theo chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng theo quy định; chỉ đạo rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Phòng Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Nam Định bắt giữ được Bùi Thị Khương, nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ, về tội “Tham ô tài sản”
Phòng Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Nam Định bắt giữ được Bùi Thị Khương, nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ, về tội “Tham ô tài sản”
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021; tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”; tham mưu tổng kết Chiến lược quốc gia và Công ước về phòng, chống tham nhũng; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.
 
    Các huyện ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nhằm chấn chỉnh, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương, cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTG, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả đối với các biểu hiện, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai tích hợp một số nhiệm vụ công của ngành tư pháp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; đặc biệt, công khai thu chi tài chính, sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công… theo đúng quy định bằng hình thức công khai tại cuộc họp cơ quan và đăng tải trên Trang thông tin điện tử.
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành đã, đang tiến hành 44 cuộc thanh tra hành chính và thanh, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế với số tiền là 408,3 triệu đồng; trong đó, thu hồi về ngân sách nhà nước 260,8 triệu đồng, xử phạt hành chính  số tiền 147,5 triệu đồng; đã tiếp 103 lượt công dân và tiếp nhận, xử lý 81 đơn thư.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tiếp tục rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội tại một số huyện, ngành; theo dõi, nắm tình hình, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và các vụ án có ý kiến chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân.
 
    Trong tháng, Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra 04 vụ án kinh tế, tham nhũng, gồm: 02 vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu và xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng; 01 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; 01 vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy. Tòa án nhân dân chuẩn bị xét xử 02 vụ, gồm: Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc và vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên.
Cù Tất Dũng
.