Ngành tổ chức xây dựng Đảng góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, 07/04/2021, 07:46 [GMT+7]
    Trong quý I/2021, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tích cực tham mưu, chuẩn bị, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau Đại hội, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 để Quốc hội bầu, phê chuẩn. Kịp thời ban hành Hướng dẫn 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử. 
 
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Ngành tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 tại điểm cầu tỉnh Sơn La
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Ngành tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 tại điểm cầu tỉnh Sơn La
    Hoàn thành xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021, trong đó, toàn ngành sẽ tham mưu trình các Hội nghị T.Ư khóa XIII khoảng 12 đề án; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2021 khoảng 17 đề án cùng nhiều nội dung, nhiệm vụ thường xuyên quan trọng khác. Trong quý I, tham mưu phối hợp thẩm định 179 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử...
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước hết là nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phối hợp chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. 
 
    Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung nghiên cứu, triển khai các đề án, nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý II - 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ kịp thời công tác cán bộ, phát triển đảng viên, nhất là đối với các trường hợp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…
                                                                                               Thu Thủy
.