Tuyên Quang: Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Thứ Sáu, 02/04/2021, 06:21 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) .
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc tổ chức thực hiện kế hoạch Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách; công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công...
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trên một số lĩnh vực, tình hình tham nhũng đã từng bước được kiềm chế; trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện xảy ra vụ việc tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp, có tính hệ thống, gây hậu quả nghiêm trọng. Một số vụ việc tham nhũng đã được phát hiện quy mô nhỏ, lẻ, tính chất ít nghiêm trọng diễn ra ở một số lĩnh vực như: đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, tài chính... đã được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần tích cực vào việc ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn có những tồn tại hạn chế như: Việc tuyên truyền PCTN hiệu quả chưa cao; việc tổ chức công khai, minh bạch ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa phát huy hiệu quả vai trò giám sát trong đấu tranh, phát hiện tham nhũng, tiêu cực; việc phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, thanh tra còn hạn chế, chủ yếu qua nguồn tin tố giác, tin báo về tội phạm…
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Hoàn thiện cơ chế chính sách, khắc phục những bất cập trong quản lý vốn đầu tư công đảm bảo công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận toàn xã hội, tăng cường phản biện xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, ký kết thanh toán qua ngân hàng; thực hiện công khai minh bạch trong quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính…
                                                                                      Thùy Linh
.