Lào Cai: Triển khai thực hiện 133 cuộc thanh tra hành chính

Thứ Tư, 06/01/2021, 07:28 [GMT+7]
    Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, nhưng công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và định hướng; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời và khả thi; việc phối hợp trao đổi thông tin trong ngành Thanh tra được quan tâm.
 
    Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện xử lý vi phạm, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, thực hiện chính sách pháp luật. Công tác giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra được tăng cường dó đó các kết luận thanh tra được thực hiện có hiệu quả.
 
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Lào Cai
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Lào Cai
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện 133 cuộc thanh tra hành chính (giảm 5 cuộc thanh tra so với năm 2019) với 365 đơn vị được thanh tra, trong đó có 100 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 33 cuộc thanh tra đột xuất. Đến thời điểm hiện tại đã ban hành được 109 kết luận thanh tra.
 
    Công tác thanh tra tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai (trong đó có 5 cuộc thanh tra đột xuất), liên quan đến một số dự án có những vấn đề tồn đọng trong thời gian dài. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhưng phần lớn diện tích đó lại chưa được thống kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý sử dụng diện tích đất được giao không đúng quy định…
 
    Qua thanh tra đã xác định có 85 đơn vị có vi phạm với tổng sai phạm về tiền là 19,1 tỷ đồng (giảm 75% so với năm 2019), trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 11,1 tỷ đồng và đã thu hồi xong số tiền này. Riêng Thanh tra tỉnh Lào Cai là cơ quan có kết quả thanh tra hành chính cao nhất với số tiền sai phạm phát hiện là 10,01/11,1 tỷ đồng.
 
    Thanh tra tỉnh Lào Cai cũng tiến hành thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra tại các đơn vị như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông và Xây dựng; UBND huyện Bắc Hà, UBND thị xã Sa Pa, UBND huyện Bảo Yên. Đến nay các đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành được 6 kết luận còn 1 đoàn đang tiếp tục thực hiện thanh tra.
 
    Các cấp, các ngành, cơ quan thanh tra đã tăng cường các biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi sai phạm phát hiện qua thanh tra. Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh Lào Cai năm 2020 đã ban hành 41 kết luận thanh tra với số tiền phát hiện phải thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh là 10,54 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã thu hồi được 10,54 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Thanh tra tỉnh Lào Cai tiếp tục đôn đốc thu hồi các kết luận thanh tra từ năm 2017 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, cụ thể: Tổng số tiền phải đôn đốc, thu hồi là hơn 50 tỷ đồng. Số đã đôn đốc thu hồi được tính đến ngày 15/12/2020 là hơn 20 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2020 đã đôn đốc thu hồi nộp đủ số tiền phải đôn đốc đạt 100% số phải thu và số tiền còn phải đôn đốc còn lại khoảng 30 tỷ đồng.
                                                                                            Lê Hiếu
.