Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn: Kết quả phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi "tham nhũng vặt"

Thứ Bảy, 16/01/2021, 05:57 [GMT+7]
    Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW, ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn (giai đoạn  2019 - 2020), Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đặt ra mục tiêu phấn đấu phát hiện và tham mưu, đề xuất xử lý có hiệu quả ít nhất 02 vụ án tham nhũng và 03 hành vi tham nhũng vặt.
 
    Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2735-CV/TU, ngày 03/7/2019 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
 
Đồng chí Nông Quốc Chài, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu tại buổi Tổng kết công tác năm 2020 và Thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 của Cụm thi đua số 1
Đồng chí Nông Quốc Chài, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu tại buổi Tổng kết công tác năm 2020 và Thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 của Cụm thi đua số 1
    Phân công cán bộ, chuyên viên tích cực bám cơ sở, các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm bắt kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.
 
    Qua những thông tin từ việc giám sát thường xuyên và nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, phát hiện 02 vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông và huyện Ba Bể, có dấu hiệu tội phạm, nhưng hai đơn vị này không chuyển Cơ quan điều tra mà giữ lại xử lý nội bộ. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cử cán bộ xuống xác minh, lập biên bản, báo cáo tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy văn bản chỉ đạo cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
 
    Đối với đơn thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, xử lý. Qua nghiên cứu, sàng lọc kỹ lưỡng, Ban Nội chính Tỉnh ủy cử chuyên viên tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, xây dựng báo cáo phân tích rõ ràng cụ thể nhũng dấu hiệu tội phạm; trên cơ sở đó, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý 02 vụ việc, đúng người, đúng hành vi, gồm: Vụ việc Trưởng thôn Nà Khoa, xã Dương sơn xây dựng quy chế thu lệ phí trái pháp luật để nhũng nhiễu, vòi tiền và vụ “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại UBND xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông.
 
    Có 03 vụ việc được Ban Nội chính phát hiện qua báo chí. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị được báo chí phản ánh có báo cáo; đồng thời cử Tổ công tác đến làm việc với cơ quan, đơn vị có vụ việc, lập biên bản, thu thập tài liệu liên quan. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá hành vi, xây dựng báo cáo vụ việc, đề xuất tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ra văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận 03 vụ việc, gồm: Vụ án lợi dụng là nhân viên Bưu điện văn hóa xã để thực hiện hành vi, thủ đoạn rút tiền gửi tiết kiệm của người khác để chiếm đọat; 02 vụ tham nhũng vặt xảy ra tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ngân Sơn, đó là: Hành vi bớt xén tiền hoa hồng của các tổ vay vốn và tiết kiệm và vụ nhận tiền nộp gốc, lãi của người vay, nhưng không hạch toán mà giấu đi để chiếm đoạt.
 
    Sau 02 năm thực hiện thi đua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn đã phát hiện, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm 07 vụ/07 đối tượng; trong đó, có 04 vụ án tham nhũng và 03 vụ tham nhũng vặt, với số tiền thiệt hại là hơn 1,8 tỷ đồng.
 
    Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt được thực hiện tích cực, nghiêm túc, đạt kết quả. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Cù Tất Dũng
.