Ninh Bình: Một số kết quả phòng, chống tham nhũng tháng 4/2020

Thứ Sáu, 22/05/2020, 06:00 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Báo cáo và Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng quý I/2020; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
 
Đối tượng Phạm Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn bị Công an thành phố Ninh Bình bắt giam về tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”
Đối tượng Phạm Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn bị Công an thành phố Ninh Bình bắt giam về tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”
    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Báo cáo sơ kết 01 năm  thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn đảm bảo công khai, dân chủ, tiết kiệm chi ngân sách; công khai các thủ tục hành chính trong hoạt động, tập trung ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, như: Đầu tư công, quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội… Công khai địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng của Tỉnh ủy để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng.
Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và tránh nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
    Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực; triển khai hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
    Trong tháng, Cơ quan điều tra đã thụ lý án kinh tế, tham nhũng  04 vụ/15 bị can; trong đó 01 vụ/01 bị can phạm tội “Tham ô tài sản”; 01 vụ/05 bị can phạm tội “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Phòng khám đa khoa Quỳnh Sơn, huyện Nho Quan; Vụ án Phạm Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình phạm tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình; 01 vụ/08 bị can phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa án nhân dân thụ lý 01 vụ/04 bị can phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản”.
             Tuệ Minh
.