Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Năm, 02/01/2020, 18:11 [GMT+7]
    Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện các quy định về nêu gương; công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2019.
 
    Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua, đó là: Kinh tế duy trì tăng trưởng ở mức cao (8,1%/năm), thu nhập bình quân đầu người cao hơn trung bình cả nước; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức; trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các quy định về nêu gương cũng như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các quy định nêu gương cũng như các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; kịp thời thể chế hóa thành các quy định, quy chế, kế hoạch, chương trình hành động và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao.
 
    Hệ thống chính trị tiếp tục được tinh gọn, củng cố, kiện toàn, thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng được quan tâm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Ðồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp thiết thực, cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong quán triệt và tổ chức thực hiện; đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Ðảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh và sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 
 
    Ðẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới phong cách làm việc, đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ; khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân; tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, miễn nhiệm, thay thế kịp thời cán bộ thiếu gương mẫu, yếu kém về năng lực, phẩm chất, không hoàn thành nhiệm vụ. 
 
    Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; khắc phục cho được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, kể cả người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng; tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm mới phát sinh, tình trạng "tham nhũng vặt" ở địa phương, đơn vị mình; đề nghị rà soát, kiểm tra, xử lý trước tháng 6-2020; tập trung chuẩn bị thật tốt các công việc cho đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                                                                        P.V
.