Ninh Bình: Giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2024

Thứ Năm, 11/04/2024, 16:26 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Trong quý I, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động, quyết liệt, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm và đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; tội phạm được kiểm soát chặt chẽ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh. 

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác biên phòng năm 2024; Nghị quyết về xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2024-2030; Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp năm 2024.
       
    Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan nội chính. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt, giam giữ, cải tạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, xem xét thi hành kỷ luật nghiêm túc các tổ chức đảng, cá nhân có khuyết điểm sai phạm. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu khắc phục, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. 
 
    Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì và thực hiện nghiêm túc, toàn tỉnh đã tiếp 500 lượt công dân đến khiếu kiện (giảm 25% so với cùng kỳ năm 2023), với 09 lượt đoàn có từ 5 người trở lên; giải quyết 20/29 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt 69%, 05/06 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 83 %. 
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2024.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên đã nêu trong các dự thảo báo cáo, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình đặc biệt là những vấn đề đang đặt ra hoặc mới phát sinh, để xử lý giải quyết kịp thời, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ. Cần tăng cường giám sát cả trên không gian mạng, dự báo các nguy cơ từ sớm, từ xa, từ gốc. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách tư pháp, công tác nội chính. 
 
    Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đại biểu dân cử trong tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Bám sát diễn biến các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện lớn của tỉnh và cả nước để thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách tư pháp.
                                                                                  Bích Hạnh
                                                             (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
 
.