Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư quý I/2021

Thứ Hai, 19/04/2021, 16:18 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư quý I/2021. Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Khối nội chính Thành ủy, quận ủy, huyện ủy và cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư quý I năm 2021; thảo luận một số vấn đề liên quan công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp. Khối nội chính Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy đã chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phù hợp với tình hình địa phương. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy ghi nhận sự nổ lực của Khối nội chính Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy đã đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội trong quý I năm 2021. Thời gian tới, đề nghị Khối nội chính Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy tiếp tục kiện toàn khối nội chính và xây dựng chương trình làm việc; tăng cường công tác lãnh đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, nhất là Thông tri số 03-TT/TU ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ năm 2021.
Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
.