Tuyên Quang: Một số kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 2/2021

Thứ Sáu, 26/03/2021, 05:50 [GMT+7]
    Trong tháng 2/2021, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 
    Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các văn bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện Kết luật số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh…
 
Công an tỉnh Tuyên Quang đọc lệnh bắt đối với Vũ Cảnh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ cở Tân Thanh 2, huyện Sơn Dương, để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (tháng 2/2021)
Công an tỉnh Tuyên Quang đọc lệnh bắt đối với Vũ Cảnh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ cở Tân Thanh 2, huyện Sơn Dương, để điều tra hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (tháng 2/2021)
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau tiếp dân; tham gia ý kiến báo cáo kết quả công tác năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về 01 nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại chứ vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; tiếp tục duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận phản ánh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận, tham mưu, xử lý 11 đơn thư của công dân gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
 
    Cơ quan điều tra đã khởi tố, điều tra 248 vụ/316 bị  can, đã giải quyết 47 vụ/84 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 46 vụ/83 bị can. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 62 vụ/107 bị can; trong đó, đã truy tố 56 vụ/97 bị can; đang giải quyết 06 vụ/10 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 111 vụ/214 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự 13 vụ/20 bị cáo. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý sơ thẩm 111 vụ/214 bị cáo; đã xét xử 33 vụ/73 bị cáo, đang giải quyết 78 vụ/141 bị cáo; phúc thẩm 13 vụ/20 bị cáo, đã xét xử 06 vụ/11 bị cáo; thực hiện công khai 94 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm.
 
    Thanh tra tỉnh kết thúc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với Giám đốc Sở Công thương tỉnh trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng 03 công trình; hoàn thành thanh tra dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường dọc hai bờ sông Lô; tiếp 04 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 07 đơn tố cáo, kiến nghị.
 
    Cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào lĩnh vực chống hàng giả, hàng kém chất lượng… xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong tháng, đã thực hiện kiểm tra 22 vụ việc; phát hiện và xử phạt vi phạm 08 vụ với số tiền hơn 63 triệu đồng; trị giá hàng hóa tịch thu 49,9 triệu đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy 98,8 triệu đồng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, sử lý đối với hành vi tham nhũng ngay trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt”; tích cực bảo vệ, khuyến khích người tố giác tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Trong tháng, liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ 06 vụ/07 bị can; đã kết thúc điều tra 02 vụ/04 bị can; đang giải quyết 04 vụ/03 bị can.
Cù Tất Dũng
.