Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Một số kết quả công tác quý I/2021

Thứ Hai, 22/03/2021, 06:06 [GMT+7]
    Trong quý I/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, nhất là thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Xây dựng kế hoạch khảo sát, nắm tình hình tại một số đơn vị, địa phương phục vụ nhiệm vụ tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn; duy trì thường xuyên công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quý I/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 25 lượt công dân; tiếp nhận và sử lý 174/174 đơn của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
Đoàn công tác Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trao đổi công việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang (tháng 3/2021)
Đoàn công tác Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trao đổi công việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang (tháng 3/2021)
    Cử cán bộ tham gia Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia tổ công tác nắm tình hình, đề xuất biện pháp giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy định dân chủ trong quản  lý ở cơ quan, đơn vị; việc thực hiện định mức tiêu chuẩn trong quản lý, phân bổ tài chính, ngân sách, sử dụng tài sản công; đấu thầu sắm tài sản đối với 05 huyện: Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang, Sơn Động, thành phố Bắc Giang và 05 sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã Hội.
 
    Xây dựng kế hoạch tập huấn, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật tổ công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; kế hoạch tập huấn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho đối tượng là bí thư, chủ tịch các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành của tỉnh và của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
 
    Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị giao ban quý I/2021 với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và Thanh tra tỉnh về giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo thực trạng tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc quý I/2021 với Thường trực Tỉnh ủy; rà soát 23 kết luận kiểm tra, thanh tra kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định số 397-QĐi/TU ngày 09/3/3018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng đôn đốc, giải quyết 03 vụ án tham nhũng diện Thường trực Tỉnh ủy giao, gồm: Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại thông Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện  Sơn Động; vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thông Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên và vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thông Đồ, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải các tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2021; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh về tình hình hoạt động của đội ngũ luật sư trong thời gian qua; thẩm định Đề án số hóa hồ sơ vụ án và ứng dụng công nghệ thông tin tại các phiên tòa do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh dự thảo; thẩm định Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng do Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh dự thảo…
 
    Giúp Ban Chỉ đạo Cải các tư pháp tỉnh đôn đốc các cơ quan triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021; kế hoạch tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp tỉnh, huyện; kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn về nhận diện nguy cơ vi phạm, tội phạm công nghệ cao cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp tỉnh, huyện.
Cù Tất Dũng
.