Thái Bình: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 25/03/2021, 16:55 [GMT+7]
    Ngày 24/3/2021, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức họp Ban Chỉ đạo 26 quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và đánh giá kết quả theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm từ khi thành lập Ban Chỉ đạo 1593 đến nay (nay là Ban Chỉ đạo 26), phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo 26, Bí thư các huyện ủy, Thành ủy, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 26.
 
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW tại Hội nghị.
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát tinh thần của Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo 1593, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tích cực đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo1593 theo dõi, chỉ đạo với tinh thần rõ đến đâu, xử đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kịp thời thông tin kết quả điều tra, truy tố, xét xử từng vụ án, vụ việc đến dư luận xã hội, từng bước đẩy lùi những dư luận trái chiều. Đến nay, dư luận xã hội đã hiểu và có những đánh giá khách quan về những vụ án, vụ việc đã diễn ra và hoàn toàn ủng hộ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo 1593. 
 
    Trước đó, ngày 31/7/2020 của Ban Chỉ đạo 1593 đã thống nhất đưa 11 vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo 1593 theo dõi, chỉ đạo; 02 vụ án do Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc. Kết quả đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã đưa ra xét xử 06/11 vụ án hình sự với tổng số 31 bị cáo, trong đó có 04/06 vụ bản án đã có hiệu lực; 05 vụ án, vụ việc đang trong quá trình tiếp tục điều tra, truy tố. Đối với 02 vụ, việc do Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc, có 01 vụ bản án đã có hiệu lực pháp luật, 01 vụ đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.
 
    Các cơ quan khối tư pháp đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ triệt xoá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Kết quả đó đã góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tạo môi trường an ninh, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1593 đã thường xuyên nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ khởi tố, điều tra, truy tố, sớm đưa ra xét xử các vụ án diện Ban Chỉ đạo 1593 theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ với Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 1593. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 1593 từ khi thành lập đến nay, đồng thời giao 10 nhiệm vụ trong thời gian tới; trong đó, Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong khối tư pháp bám sát nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, thống nhất quan điểm triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 26, nhất là đối với các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm để có giải pháp xử lý đúng hướng, đúng pháp luật đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và kỳ vọng của nhân dân. Các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến cho các đối tượng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mở rộng thêm thành phần được phổ biến, quán triệt cho các chức danh tư pháp cấp huyện, những người trực tiếp tiến hành các hoạt động tố tụng. 
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, sớm đưa ra xét xử các vụ án đang được dư luận xã hội quan tâm; căn cứ kết quả điều tra, truy tố, xét xử Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 05 vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 01 vụ án. 
 
    Công an tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án còn trong giai đoạn khởi tố, điều tra, sớm xác định rõ đối tượng, phạm vi, mức độ, nội dung vụ án để đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ án diện Ban Chỉ đạo 26 theo dõi, chỉ đạo và các vụ án mở rộng khởi tố, điều tra, truy tố. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; chủ trì thống nhất về quan điểm giải quyết các vụ án, vụ việc mà các cơ quan tiến hành tố tụng còn có ý kiến khác nhau; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp bảo đảm khách quan, tạo dư luận tích cực, đề cao tính nghiêm minh của pháp luật; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời xét xử các vụ án đang được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa ra xét xử các vụ án theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chung của tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo 26. Định kỳ, đột xuất tham mưu xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả việc theo dõi, chỉ đạo, xử lý các vụ án tham nhũng; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 26 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo 26. 
                               Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh  ủy Thái Bình)
.