Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước nắm tình hình các vụ việc nổi cộm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Thứ Ba, 18/08/2020, 10:55 [GMT+7]
    Tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 06 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương; tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nắm, bắt thông tin, tình hình an ninh quốc gia, an ninh biên giới, các vụ việc nổi cộm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và nguồn tin, thông tin báo chí phản ánh, mạng xã hội, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tham mưu, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy sâu sát, hiệu quả.
 
Các đại biểu tỉnh Bình Phước tham dự Hội nghị Ngành nội chính đảng toàn quốc
Các đại biểu tỉnh Bình Phước tham dự Hội nghị Ngành nội chính đảng toàn quốc
    Tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án, vụ việc về tham nhũng. Trong kỳ, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 01 vụ/01 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát 01 vụ/01 bị can. 
 
    Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng ban tiếp dân định kỳ 01 ngày (ngày 30/6/2020) với 17 lượt - 20 công dân tới phản ánh, kiến nghị tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Tiếp nhận và tham mưu xử lý 140/140 đơn (54 phản ánh, 47 khiếu nại, 39 tố cáo) gửi đến Tỉnh ủy.
 
    Tiếp và hướng dẫn 03 lượt - 04 công dân tại trụ sở Ban Nội chính. Tiếp nhận và xử lý 19/19 đơn (13 phản ánh, 02 khiếu nại, 4 tố cáo) gửi đến Ban.
 
    Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất chuyên đề về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng theo quy định của Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương. Ban hành Báo cáo, Kế hoạch và tổ chức giao ban Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy do Ban Nội chính Trung ương tổ chức; Công văn đề nghị các huyện, thị, thành ủy cung cấp thông tin thành viên Tổ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cấp huyện. 
 
    Thường xuyên theo dõi hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động trao đổi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt chế độ, thông tin, báo cáo liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực này
 
    Thực hiện nhiệm vụ Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Đoàn rà soát 1838): Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung hồ sơ, tài liệu; bàn giao hồ sơ, tài liệu cho các nhóm; hiện các nhóm đang tiến hành nghiên cứu, rà soát, tổng hợp báo cáo.
 
    Tham gia ý kiến về công tác cán bộ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 02 trường hợp cấp huyện; với Tòa án nhân dân tỉnh 01 trường hợp cấp tỉnh. 
                                                                     Nguyễn Hiên
.