Giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Thứ Sáu, 10/02/2023, 07:35 [GMT+7]

    Ngày 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay”.

    Đồng chí Đại tướng, GS,TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo Tọa đàm.
 
    Các đồng chí chủ trì tọa đàm: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tham dự tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu. Tọa đàm được tổ chức trực tuyến trong toàn lực lượng công an nhân dân.

 

Các đại biểu dự tọa đàm tham quan gian trưng bày sách tại Bộ Công an
Các đại biểu dự tọa đàm tham quan gian trưng bày sách tại Bộ Công an
    Phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn tọa đàm, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nêu rõ: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và ra mắt bạn đọc mới đây tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời lan tỏa quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đối với sự nghiệp quan trọng này.
 
    Các tham luận gửi đến, trình bày tại tọa đàm đã tập trung làm rõ những giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay; đối với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; làm rõ, sâu sắc hơn giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa của tác phẩm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay.
 
    Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các kiến nghị, tham luận đều tập trung phân tích, đánh giá tác phẩm của Tổng Bí thư đã quán triệt, làm sáng rõ, tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Tọa đàm thống nhất đánh giá: Tác phẩm của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tác phẩm của Tổng Bí thư đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “phòng ngừa từ xa, từ sớm”, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tác phẩm của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới.
 
    Phát biểu chỉ đạo và tổng kết tọa đàm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng, GS,TS Tô Lâm khẳng định, buổi tọa đàm khoa học giá trị này không những giúp cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo vào thực tiễn công tác công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
 
    Đồng chí yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm lan tỏa, quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm của Tổng Bí thư hướng tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân, xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, để công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới…
 
    Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình; nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn có tính chiến lược trong xử lý các vấn đề an ninh, trật tự. Không ngừng đổi mới các mặt công tác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...
 
    Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.
Theo nhandan.vn
.