Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội

Thứ Tư, 24/08/2022, 17:33 [GMT+7]
    Chiều 24/8/2022, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì buổi làm việc.
 
    Tham gia Đoàn Kiểm tra có các đồng chí thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương.
 
    Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cùng các đồng chí Đảng ủy viên và lãnh đạo Tòa án cấp cao tại Hà Nội.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội được thực hiện nghiêm túc, là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ và chi bộ, công chức, người lao động của cơ quan. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đã được Đảng ủy Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên đều nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó nâng cao nhận thức chính trị. Quá trình triển khai đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; triển khai công tác năm và hằng tháng có kế hoạch cụ thể với nội dung trọng tâm là nhiệm vụ chính trị của cơ quan thiết thực và hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác của cơ quan, trọng tâm là công tác xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm và giải quyết đơn, thư; chất lượng xét xử tiếp tụcđược bảo đảm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, kết án oan người không có tội. 
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
    Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được Đảng ủy Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm; sau các Hội nghị của Trung ương triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung đến đảng viên trong chi bộ tại buổi sinh hoạt thường kỳ; lồng ghép việc học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đảng cấp trên, qua đó giúp án bộ, đảng viên ngày càng thấm nhuần Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ, đơn vị, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những trường hợp nhận thức chưa đầy đủ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, đặc biệt là chống tư tưởng hữu khuynh, bàng quang, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong kỳ báo cáo, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã xét xử 203 vụ/472 bị cáo phạm các tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; xét xử 08 vụ/09 bị cáo phạm tội về an ninh Quốc gia; các vụ án được xét xử nghiêm minh, phán quyết nghiêm trị những người có hành vi chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, xâm phạm an ninh chính trị…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo báo cáo tự kiểm tra của Đảng ủy Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội theo đúng đề cương của Đoàn Kiểm tra; đồng chí đề nghị, Đảng ủy Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo ý kiến phát biểu góp ý của Thành viên Đoàn Kiểm tra; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để Đoàn hoành thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặng Phước
.