Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị triển khai quyết định kiểm tra tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Thứ Tư, 24/08/2022, 13:04 [GMT+7]
    Sáng 24/8/2022, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị đã triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra chủ trì Hội nghị.
 
    Tham gia Đoàn Kiểm tra có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Về phía Tòa án nhân dân tối cao có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, Thành viên đoàn Kiểm tra, gồm: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương. Đoàn Kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra tại: Tòa án cấp cao tại Hà Nội, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Toà án nhân dân tỉnh Long An và Tòa án nhân dân Thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị trực thuộc. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra đánh giá cao Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao quan tâm lãnh  đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị chu đáo Báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng theo yêu cầu, đề cương hướng dẫn của Đoàn Kiểm tra; đồng thời ghi nhận những ưu điểm, kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí yêu cầu Thành viên Đoàn Kiểm tra phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu, đề cương, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra; những vấn đề trọng tâm, các kiến nghị qua kiểm tra (nếu có) cần phải xác đáng, đúng thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết…
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị
    Thay mặt Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của Thành viên đoàn Kiểm tra,nhất là ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để hoàn thiện Báo cáo theo đúng đề cương của Đoàn Kiểm tra.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra
Đặng Phước
.