Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế

Thứ Năm, 20/01/2022, 09:46 [GMT+7]
    Ngày 19/01, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế.
 
    Theo Quyết định số 20/QĐ-TTCP ngày 18/1/2022, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế và một số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020-31/12/2021. Khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ trên.
 
Quang cảnh buổi công bố
Quang cảnh buổi công bố
    Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh chia sẻ khó khăn với ngành Y tế trong việc thực hiện công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, trong hoạt động thanh tra sẽ tối đa không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị. Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 của  Thanh tra Chính phủ. 
 
    Đồng chí Phó Tổng Thanh tra đề nghị thành viên Đoàn Thanh tra làm việc nghiêm túc, đúng thời gian. Thực hiện đúng quy định về công tác phát ngôn và bảo mật thông tin. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, đảm bảo 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
 
    Trong thời gian ngắn, công việc nhiều liên quan đến nhiều đơn vị do Bộ Y tế phụ trách, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đề nghị Bộ Y tế giao đơn vị cố định làm đầu mối để làm việc với đoàn thanh tra, tạo điều kiện giúp Đoàn làm việc hiệu quả.
                                                                                           P.V
.