Ban Nội chính Trung ương: Thông báo thi tuyển công chức năm 2020

Thứ Hai, 07/12/2020, 18:04 [GMT+7]
    Ngày 07/12/2020, Ban Nội chính Trung ương ban hành Thông báo số 308-TB/BNCTW về việc thi tuyển công chức năm 2020. Theo đó, Ban Nội chính Trung ương thông báo thi tuyển công chức công nghệ thông tin và quản trị. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký cụ thể theo Thông báo.
 

 

.