Họp báo thông tin về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thứ Hai, 07/12/2020, 16:42 [GMT+7]
    Sáng 7/12/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
    Tham dự buổi họp báo có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các đồng chí thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì.
 
    Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm: 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu.
 
Toàn cảnh Buổi họp báo
Toàn cảnh Buổi họp báo
    Tham dự Đại hội sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học…
 
    Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X có chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.
 
    Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Thi đua là yêu nước với chủ đề: Gửi lại những mùa sau”, được truyền hình trực tiếp vào tối 09/12 trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự kết hợp của chương trình nghệ thuật kết hợp với những câu chuyện kể lịch sử; giao lưu với các gương điển hình… Qua đó là nổi lên những kết quả cụ thể của 10 kỳ Đại hội thi đua, những đóng góp thiết thực của những tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương.
 
    Tại buổi gặp gỡ, các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu những câu hỏi liên quan đến vấn đề tiếp cận, khai thác thông tin về Đại hội; nội dung các báo cáo; các vấn đề tác nghiệp cụ thể tại Đại hội và tiếp cận các gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước...
 
    Đại hội diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, do đó, công tác đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh thông tin, công tác tuyên truyền được đặt lên  hàng đầu. Trên tinh thần đó, đồng chí Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét những kết quả đạt được trong 10 kỳ Đại hội Thi đua, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 đến nay, trong đó nêu bật 4 phong trào lớn được cả nước tập trung thực hiện; công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện cả trước, trong và sau Đại hội, góp phần tạo khí thế, niềm tin hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban Nội chính Trung ương có 06 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần này.
 
    Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 02 ngày, ngày 09/12 và 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội.
Tạ Anh Hưng
.