Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Ba, 21/06/2022, 11:15 [GMT+7]
    Trong hai ngày 20-21/6/2022, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và các vụ, đơn vị trong Ban đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).
 
    Chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Nội chính nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Nội chính thời gian qua, đặc biệt, hoạt động trong lĩnh vực mang tính đặc thù, nhạy cảm, song cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Nội chính đã chủ động, sáng tạo, vượt khó khăn để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nghiên cứu lý luận, thông tin, tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; tham mưu với lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền; phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội, tổng kết thực tiễn; tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các số Tạp chí định kỳ, các số chuyên đề và các ấn phẩm khác như điểm báo tuần, xuất bản sách nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng phim tài liệu, phóng sự chuyên đề về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; biên tập, quản trị và vận hành Trang Thông tin điện tử tổng hợp…
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Tạp chí Nội chính
    Thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Nội chính. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Tạp chí Nội chính tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm, đóng góp thiết thực vào công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
    Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, các vụ, đơn vị trong Ban luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với Tạp chí Nội chính; tạo điều kiện giúp Tạp chí Nội chính hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Tạp chí Nội chính tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
 
    Cũng trong 20 - 21/6 các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, các vụ chức năng đã tới chúc mừng và gửi lẵng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2022).
 Hình ảnh các cơ quan, đơn vị chúc mừng Tạp chí Nội chính
Đại diện Thanh tra Chính phủ chúc mừng
Đại diện Thanh tra Chính phủ chúc mừng
Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc
Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc
Vụ Pháp luật
Vụ Pháp luật
Vụ Cơ quan Nội chính
Vụ Cơ quan Nội chính
Vụ Địa phương 2
Vụ Địa phương 2
Vụ Tổ chức - Cán bộ
Vụ Tổ chức - Cán bộ
Thu Hà 
.