Hòa Bình:Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2020

Thứ Năm, 24/09/2020, 17:01 [GMT+7]
    Tháng 8/2020, Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp; tập trung tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự cấp ủy; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi tổ chức đại hội đảng các cấp trên cơ sở.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm xử lý nhũng hành vi tiêu cực, tham nhũng. Các cơ quan tổ chức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về việc công khai, minh bạch; Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh nếp sống văn minh, văn hóa công sở; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình  xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo nguyên Giao dịch viên - Phòng giao dịch Bưu điện huyện  Cao Phong  về tội
Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo nguyên Giao dịch viên - Phòng giao dịch Bưu điện huyện Cao Phong về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản” (tháng 8/2020)
    Các cơ quan, đơn vị duy trì chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và biên chế; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; rà soát, sửa đổi và bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động để nâng cao hiệu quả công việc, hạn chế những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc.
 
    Thực hiện quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khi để xảy ra tham nhũng; tập trung chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tham nhũng và sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Triển khai thực hiện 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020; thanh tra hành chính 03 cuộc, 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đã tổ chức tiếp 57 đoàn với 72 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Cơ quan thanh tra đã tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 92 lượt đơn các loại; trong đó có 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở, thủ trưởng các ban ngành; 68 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 51 lượt đơn, thư công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan tố tụng giải quyết 08 vụ/24 bị can, gồm: Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong kỳ thi THPH quốc gia năm 2018; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Chính trị huyện Yên Thủy; vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Cao Phong; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại xã Tân Hạ, thành phố Hòa Bình; vụ “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công an huyện Yên Thủy; vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xóm Ninh Hòa, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy; vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc.
 
    Số tiền và tài sản phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng, kinh tế là 2 tỷ 436 triệu đồng, đã thu hồi được 1 tỷ 286  triệu đồng, đạt tỷ lệ 52,8%.
Cù Tất Dũng
 
.