Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Thứ Ba, 27/04/2021, 07:55 [GMT+7]
    Ngày 23/4, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) giai đoạn 2013-2020 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, việc ban hành Đề án 896 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng CNTT. Chính phủ, các bộ, ngành và UBND các địa phương, nhất là BCĐ 896 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của đề án. Quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành trên cơ sở chỉ đạo chung thống nhất của BCĐ 896/CP.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Trong giai đoạn 2013-2020, Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương, nhất là BCĐ 896 các cấp đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của đề án. Quá trình thực hiện có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cấp, các ngành trên cơ sở chỉ đạo chung thống nhất của BCĐ 896.
 
    Đến nay, 57/57 nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành, quá trình triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân đã được thực hiện theo đúng tiến độ, để lại nhiều dấu ấn.
 
    Đối với nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, tổng hợp kết quả rà soát của 22 bộ, ngành, đến nay trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 58,2%. Trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục hành chính, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục hành chính, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân.
 
    Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng BCĐ 896 đã thực hiện rà soát độc lập và đề xuất rà soát bổ sung đối với 399 thủ tục hành chính, đề xuất các phương án đơn giản hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục có phương án lên 1.525 thủ tục hành chính.
 
    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án khẳng định kết quả của Đề án 896 đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Phó thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tuân thủ các các quy định, hướng dẫn kỹ thuật theo quy định.
 
    Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt. Các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp để hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.
                                                                                                 Lê Sơn
.