Châu Âu cần hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tham nhũng

Thứ Ba, 09/06/2020, 07:59 [GMT+7]
    Theo Nhóm Các quốc gia chống tham nhũng của Hội đồng Châu Âu (GRECO), cuộc chiến chống tham nhũng ở châu Âu đã có bước chuyển tích cực, tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm.
 
    Trong báo cáo mới nhất, GRECO ghi nhận những cải thiện nhỏ từ các quốc gia thành viên tuân thủ các khuyến nghị chống tham nhũng của GRECO trong năm 2019.
 
Hành động nhiều hơn để ngăn chặn tham nhũng trong giới nghị sỹ châu Âu
Hành động nhiều hơn để ngăn chặn tham nhũng trong giới nghị sỹ châu Âu
    Nhưng có 2 lĩnh vực vẫn còn là mối quan tâm. Thứ nhất, các quốc gia chưa giành được thắng lợi trong chiến đấu với tham nhũng khi đối tượng là các nghị sỹ. Tỷ lệ các nước thực hiện khuyến nghị của GRECO về việc giải quyết nạn tham nhũng trong các chính trị gia chỉ khoảng 26%. "Tỷ lệ đó rất thấp", Tổng Thư ký GRECO Gianluca Esposito nói.
 
    Những khuyến nghị cho các chính trị gia bao gồm: Quy tắc về nhận quà tặng, quyên góp và các lợi ích khác. Nếu nhận bất cứ khoản nào, họ cần có biên bản ghi chép lại, bao gồm thông tin về loại quà tặng và nhà tài trợ, để cải thiện tính minh bạch.
 
    Lĩnh vực quan tâm thứ 2 là các cuộc tấn công liên tục vào sự độc lập của hệ thống tư pháp ở một số quốc gia thành viên. "Không phải biện minh, mà điều này lý giải cho thực trạng mức độ tin tưởng thấp của công dân với hệ thống chính trị", ông Esposito nói thêm.
                                                                                    Ngọc Anh
                                                                                 (Báo Thanh tra)
.