Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Xây dựng Chi bộ Vụ Địa phương III đoàn kết, trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 07/02/2024, 15:56 [GMT+7]
    Ngày 07/02/2024, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Vụ Địa phương III. Sau khi nghe lãnh đạo Vụ báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2023 và dự thảo chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, đồng chí Phó Trưởng Ban đánh giá cao Vụ Địa phương III đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua và cần tiếp tục chủ động, phát huy trong thời gian tới. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Đồng chí Phó Trưởng Ban đã chỉ đạo, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng, mang tính chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương III nắm chắc, bám sát để tham mưu thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam. Vụ Địa phương III cần rà soát kỹ, bám sát các văn bản quy định, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban để tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, theo đó cần lưu ý: (1) Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo dõi địa bàn theo Quy định số 1188-QĐ/BNCTW, ngày 15/01/2020 của Ban Nội chính Trung ương về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Trung ương; (2) Theo dõi, hướng dẫn địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; (3) Chủ trì, phối hợp giúp Lãnh đạo Ban, thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch, thông báo, kết luận của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Chỉ đạo, nội dung kiến nghị các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; (4) Tham mưu báo cáo cụ thể nội dung và phục vụ chu đáo, tận tâm lãnh đạo Ban làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam…
 
    Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng trong tham gia lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ và hoạt động công đoàn, đồng chí Phó Trưởng Ban đề nghị Chi bộ, lãnh đạo Vụ và cán bộ, đảng viên, công đoàn viên phải phối hợp hiệu quả, đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục của đơn vị, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chế độ thông tin báo cáo phải đầy đủ, kịp thời và bảo quản hồ sơ, tài liệu mật đúng theo quy định; phát huy tính đoàn kết, xây dựng Chi bộ và đơn vị Vụ Địa phương III thật sự trong sạch, vững mạnh.
P.V
.