Ban Nội chính Trung ương: Trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ Ba, 30/01/2024, 17:26 [GMT+7]
    Chiều 30/01/2024, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Vụ của Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi Lễ.
 
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
    Tham dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức Tạp chí Nội chính và Vụ Cải cách tư pháp thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Cao Việt Cường, Phó Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp; bổ nhiệm đồng chí Y Trung NiêK’Dăm, Chuyên viên chính Vụ Địa phương III giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho đồng chí Trần Thị Thu Hằng và Bùi Thị Thu Hà
    Thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Cải cách tư pháp giữ chức Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp; bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Thu Hà, Trưởng Phòng Biên tập, Tạp chí Nội chính giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm
    Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm công tác, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu để cống hiến hơn nữa, cùng đơn vị mình quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương.
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm
    Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thị Thu Hằng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đồng thời, khẳng định luôn rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, chuyên môn; không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, duy trì phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ; đề cao dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thử thách. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ, phối hợp của các vụ, đơn vị trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, trọng trách mới được giao.
 
Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp phát biểu nhận nhiệm vụ
Đặng Phước
.