Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tạp chí Nội chính

Thứ Sáu, 02/02/2024, 12:10 [GMT+7]
    Sáng 02/02/2024, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Tạp chí Nội chính để chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2024.
 
    Tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính báo cáo về Kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm, theo đó, năm 2024, Tạp chí Nội chính thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tham mưu Lãnh đạo Ban giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; tham mưu lãnh đạo thực hiện hiệu quả Quy định của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các buổi làm việc của Lãnh đạo Ban để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí sau Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; tổng hợp thông tin báo chí về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp phục vụ Lãnh đạo Ban; tổng hợp, đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của các cơ quan Báo chí phục vụ xây dựng các báo cáo của Ban Nội chính Trung ương và các Phiên họp của Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Bên cạnh đó, thực hiện tốt Quy chế, Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời; thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; đăng tải những bài viết, các chuyên đề phóng sự, Phim tài liệu của các cơ quan phối hợp trên Tạp chí in và Trang Thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương; đôn đốc các cơ quan báo chí: Xây dựng và duy trì chuyên trang, chuyên mục về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử; thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của hai Ban Chỉ đạo và của Ban Nội chính Trung ương… Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên Tạp chí Nội chính và Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Tạp chí Nội chính trong năm 2023, trong đó, biểu dương cán bộ, công chức Tạp chí Nội chính đã có nhiều thành tích trong công tác. Đồng chí Phó Trưởng Ban yêu cầu, Tạp chí Nội chính phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, triển khai tốt các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng Ban Nội chính Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024.
Đặng Phước - Anh Hưng
.