Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Thứ Tư, 11/01/2023, 22:17 [GMT+7]
    Ngày 11/01/2023, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn thăm và làm việc với Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. 
 
    Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy báo cáo khái quát một số kết quả của Ban Nội chính Thành ủy năm 2022. Theo đó, Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kịp thời chỉ đạo của Trung ương, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình của thành phố để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực công tác nội chính Đảng. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 270 văn bản, qua  đó triển khai nhiều chủ trương quan trọng trong công tác nội chính Đảng của thành phố. Ban Nội chính Thành ủy đã xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố ban hành 03 chỉ thị, 16 quy định, quyết định, 03 quy chế; qua đó chỉ đaọ các ngành, địa phương, đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, biên phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp công dân, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố năm 2022. Ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ban Nội chính Thành ủy đã tiếp nhận, phân loại xử lý 1.031 đơn (trong đó, đơn Thường trực Thành ủy.
 
    Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố ngay sau khi có chủ trương của Trung ương; tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác và triển khai các hoạt động ngày càng đi vào nền nếp. Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ 02 phiên họp của ban Chỉ đạo, 04 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý 06 vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử 05 vụ án do Thường trực Ban Chỉ đạo giao Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Nội chính Đảng nói chung, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng nói riêng đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động; Đà Nẵng là địa phương đầu tiên ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân tạo được sự chuyển biến tích cực, đặc biệt thể hiện được vai trò của bí thư cấp ủy trong tiếp công dân được thể hiện rõ nét. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố hoạt động chất lượng, hiệu quả.
 
    Đẩy mạnh công tác kiểm tra cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, vụ án kinh tế trên địa bàn.
 
    Nhân dịp năm mới nguyên đán Quý Mão 2023, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Thành ủy nhiều sức khỏe, hạnh phúc, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                                                     Thu Huyền
.