Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ Năm, 10/03/2022, 17:47 [GMT+7]
    Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 về việc “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, sáng 10/3/2022, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 có buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng đoàn khảo sát; đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì buổi làm việc.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng ban; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; Thủ trưởng, Bí thư Chi bộ các Vụ, đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương và thành viên Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 6.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Theo Báo cáo, tập thể lãnh đạo, đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nắm vững tinh thần, nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); thấy rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó đã quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp tại Ban Nội chính Trung ương; chú trọng, kịp thời chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều quy định, quy chế nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của cơ quan và đoàn thể theo tinh thần, nội dung Nghị quyết. Nhất là, tăng cường vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của lãnh đạo ban, lãnh đạo Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ đi đôi với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chủ trương đúng đắn và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác của Ban; cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm cá nhân, gương mẫu trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban và trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo Ban và các đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, các chi bộ triển khai hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong cơ quan cả trong công tác Đảng và công tác chuyên môn… thể hiện đầy đủ, đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan trên nhiều mặt, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương giao…
 
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả, bài học kinh nghiệm đã được đúc rút trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) tại Ban Nội chính Trung ương, đại diện Ban Nội chính Trung ương và các thành viên Đoàn khảo sát còn trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng tại cơ sở. Ngoài ra, các ý kiến cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khẳng định, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nội chính, tư pháp ngày càng rõ ràng, đầy đủ hơn, phù hợp hơn và đem lại hiệu quả cao; thể hiện trên các phương diện: Về tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương và cải cách chế độ làm việc của Đảng. Ban Nội chính Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp… thời gian tới, đồng chí cho rằng cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giữa Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan trong thực hiện tất cả các mặt công tác; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan đối với cấp ủy, chi bộ, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc
    Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, Trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” tại Ban Nội chính Trung ương; và ghi nhận những kiến nghị đã nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu tại buổi làm việc để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án.
Đặng Phước – Anh Hưng

 

.