Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 06/01/2021, 16:13 [GMT+7]
    Sáng 06/01/2021, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương có buổi trao đổi về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 đến nay với thành viên Câu lạc bộ Thăng Long.
 
Quang cảnh buổi trao đổi
Quang cảnh buổi trao đổi
    Tại buổi trao đổi, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định: Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong chống tham nhũng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào"; đi đôi với tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm "không thể", "không dám", "không muốn", "không cần" tham nhũng; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống, khắc phục một bước những sơ hở, bất cập làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng được phát huy tốt hơn; chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng; tích cực hợp tác quốc tế và từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước…
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

    Các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long bày tỏ sự vui mừng về những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đồng thời, còn băn khoăn về nhiều vấn đề như: Tình trạng tham nhũng vặt, sự nhũng nhiễu của cán bộ cấp phường, xã trong thực thi nhiệm vụ; cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng; quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị…

Đặng Phước
.