Yên Bái: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Tư, 06/01/2021, 13:34 [GMT+7]
    Trong năm 2020, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kết quả đạt được như sau:
 
    Lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo kế hoạch; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác tuyển quân, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng; triển khai tốt kế hoạch huấn luyện, luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu trị an cấp xã, diễn tập phòng, chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ; các đơn vị tham gia đều đạt kết quả khá trở lên.
 
Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
    Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 251/268 vụ án xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 93,7%); bắt 608 đối tượng, khởi tố điều tra 486 vụ/864 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát truy tố 449 vụ/860 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đề ra yêu cầu điều tra 100% các vụ án hình sự; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn và truy tố đúng tội danh đạt 100%; phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức 176 phiên tòa rút kinh nghiệm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 3.716/3.755 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 98,96%. Trong đó, án hình sự sơ thẩm 636/639 vụ, với 1.166/1.193 bị cáo; án hình sự phúc thẩm 86/86 vụ, với 162/162 bị cáo. Kết quả xét xử án hình sự phúc thẩm: đình chỉ xét xử phúc thẩm 25 vụ/31 bị cáo; xét xử 61 vụ/131 bị cáo.
 
    Toàn tỉnh tiến hành 59 cuộc thanh tra hành chính; đã phát hiện 36/85 đơn vị có sai phạm với số tiền là 1.893.028 triệu đồng và 3.305,4 m2 đất; kiến nghị xử lý thu hồi 1.818,464 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 74,564 triệu đồng; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 24 cá nhân, 02 tổ chức.
 
    Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.6664 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan chức năng đã giải quyết 50/54 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó: 29/31 đơn khiếu nại; 21/23 đơn tố cáo. 
                                                                                        Hồng Hà
.