Cụm thi đua số 1: Tổng kết công tác năm 2020 và Thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020

Thứ Năm, 24/12/2020, 14:57 [GMT+7]
    Ngày 24/12/2020, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và thực hiện phong trào thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” của Cụm thi đua số 1 (gồm 14 ban nội chính tỉnh ủy các tỉnh miền núi phía Bắc). Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
   

    Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của 14 ban nội chính tỉnh ủy thuộc Cụm thi đua số 1, gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Giang; đại diện các cơ quan khối Nội chính thuộc Tỉnh ủy Điện Biên và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương. 
 
    Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên mong rằng Hội nghị này là dịp để các ban nội chính các tỉnh miền núi phía Bắc đánh giá toàn diện các mặt công tác, các phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1; việc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo là rất cần thiết để ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy học hỏi nhau, từ đó có những tham mưu, đề xuất, kiến nghị chính xác, kịp thời cho các tỉnh ủy các giải pháp có hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

    Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cùng với đó là sự tác động của dịch Covid-19 tới an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, ban nội chính các tỉnh ủy của Cụm thi đua số 1 đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp ở địa phương, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu chúc mừng Hội nghị
    Năm 2020, các ban nội chính tỉnh ủy Cụm thi đua số 1 đã tham gia thẩm định 255 văn bản về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trước khi trình thường trực, ban thường vụ tinh ủy; chủ trì xây dựng 03 Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”, “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025”  và “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; tham gia ý kiến với các ban tổ chức tỉnh ủy đối với 3.393 trường hợp cán bộ thuộc diện thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy quản lý để bổ nhiệm, tham gia nhân sự đại hội của các đảng bộ trực thuộc tỉnh và nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh theo quy định.
 
    Tham mưu cho ban chỉ đạo cải cách tư pháp các tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về Chương trình cải cách tư pháp năm 2020; kiện toàn ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh theo quy định; kiểm tra công tác cải cách tư pháp, đồng thời đôn đốc ban chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện, thị, thành phố hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
   
    Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được ban nội chính các tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ngành trong khối nội chính tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; tình hình tham nhũng, lãng phí được kiềm chế và từng bước ngăn chặn.
 
    Tham mưu cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả 56 vụ việc, vụ án phức tạp dư luận xã hội quan tâm; trong đó, xử lý dứt điểm 40 vụ việc, vụ án; tiếp nhận, xử lý 4.317 đơn; phối hợp tham mưu tổ chức 162 hội nghị đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy với dân theo quy định 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; thực hiện 100 cuộc kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng,chống tham nhũng; rà soát 1.493 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019; ban hành 835 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.
   
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn,  năm 2020, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy của Cụm thi đua số 1 đã phát hiện và tham mưu xử lý hiệu quả 38 vụ án tham nhũng và 31 vụ việc “tham nhũng vặt”. Qua phong trào thi đua, đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác nắm tình hình, khai thác thông tin; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp trong công tác, đã giúp phát hiện ra một số vụ việc, vụ án tham nhũng chưa bị xem xét, xử lý hoặc các hành vi phạm tội tham nhũng bị bỏ lọt trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Tại Hội nghị, đã có 07 ý kiến phát biểu nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ kết quả khi thực hiện quy định bí thư cấp ủy các cấp tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác phát hiện, xử lý các hành vi “tham nhũng vặt”;trong thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đề xuất Ban Nội chính Trung ương nên tiếp tục duy trì thi đua chuyên đề, xây dựng các chủ đề sát với điều kiện, tình hình thực tế của các địa phương.
   
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 1 trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; việc thực hiện thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” đã đi vào nền nếp, bài bản, với quyết tâm cao nên đã đạt được những kết quả tích cực. Cụm thi đua số 1 đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, cũng như những nhiệm vụ phát sinh, góp phần rất quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
   
    Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 1 đẩy mạnh công tác nắm tình hình nội bộ, dư luận xã hội, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; kịp thời quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương liên quan tới công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; bám sát vào kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đặc biệt là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào năm tới.
Cù Tất Dũng
.