Đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Bình Định

Thứ Sáu, 06/11/2020, 17:10 [GMT+7]
    Ngày 06/11/2020, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tơ Lek, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
 
    5 năm qua, cán bộ, nhân dân thôn Tơ Lek, xã Vĩnh Hiệp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Công tác Mặt trận vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đời sống nhân dân từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu người 17 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm từ 3-5%/năm. 
 
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tơ Lek, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tơ Lek, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
    Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm 2020 có 100% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 18 hộ (42%) đạt gia đình văn hóa xuất sắc. 
 
    Ban Công tác Mặt trận Thôn phối hợp tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội như: Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Lâm nghiệp, Luật Hôn nhân gia đình… Từ đó góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội, không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.
 
    Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Tơ Lek đạt được trong những năm qua. Khẳng định sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ủng hộ đồng bào huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ủng hộ đồng bào huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả mưa lũ
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị cấp ủy địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
    Đề nghị Mặt trận Tổ quốc xã tập trung tuyên truyền cho Nhân dân về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục phát huy vai trò trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. 
 
    Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn Nhân dân thôn Tơ Lek nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung phát huy nội lực, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.
 
    Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ủng hộ đồng bào huyện Vĩnh Thạnh khắc phục hậu quả mưa lũ và tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn thôn Tơ Lek.
                                                                                              P.V
.