Tin buồn

Ban Nội chính Trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Ngô Minh Tuấn, sinh ngày 02 tháng 11 năm 1962, chuyên viên cao cấp, Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương do lâm bện nặng...
.
    .
.