Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 15/06/2022, 08:07 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên gồm 15 thành viên, trong đó có 9 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 6 đồng chí là Tỉnh ủy viên.
Cơ cấu Ban Chỉ đạo gồm: đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên làm Trưởng ban; 05 đồng chí phó trưởng Ban (trong đó có 01 đồng chí phó trưởng ban thường trực) và 9 ủy viên. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm đồng chí Trưởng ban và các phó trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên
    Trưởng Ban Chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.
 
    Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
    Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.
 
    Ban Chỉ đạo chính thức hoạt động kể từ ngày 10/6/2022.
                                                                              Quỳnh Hoa
.