Tạp chí Nội chính: 10 năm xây dựng và phát triển

Thứ Bảy, 15/07/2023, 06:48 [GMT+7]
    Tạp chí Nội chính được thành lập theo Quyết định số 159-QĐ/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in ngày 18/6/2013. Sau 10 năm hoạt động, Tạp chí Nội chính đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tôn chỉ, mục đích, góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN TC) và cải cách tư pháp (CCTP); thực sự là cơ quan ngôn luận của Ban Nội chính Trung ương, diễn đàn về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP.
 
    1. Nhìn lại 10 năm qua, Tạp chí Nội chính đã có nhiều cố gắng, không ngừng nâng cao chất lượng bài viết, thay đổi về hình thức, kỹ thuật, mỹ thuật, tạo được nét riêng có của tạp chí Nội chính, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng, nổi bật là:
 
    Một là, tích cực, chủ động phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP. Thời gian qua, Tạp chí Nội chính đã tích cực tham mưu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP, nhất là đã tham mưu tăng cường phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng. Đặc biệt là, tập trung thông tin công khai, đầy đủ nhiều nội dung quan trọng của các Phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC;  phối hợp cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về kết quả xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; về kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP và đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường tuyên truyền, phản ánh về những tập thể, cá nhân điển hình, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, PCTNTC và CCTP, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa các giá trị tốt đẹp, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đấu tranh PCTNTC; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn quan điểm, định hướng chỉ đạo, quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của đồng chí tổng Bí thư, trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nội chính nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)
    Hai là, tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các số tạp chí định kỳ, các số chuyên đề và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích; nội dung, hình thức của Tạp chí Nội chính đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, từng bước tạo được nét riêng có của Tạp chí Nội chính. Tính từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2023, Tạp chí Nội chính đã tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành 111 số tạp chí định kỳ và 01 số tạp chí chuyên đề(1) với 1.787 bài(2). Từ 05 chuyên mục số tạp chí in đầu tiên, đến nay, Tạp chí Nội chính đã có 08 chuyên mục. Chỉ sau 04 năm phát hành, năm 2017, Tạp chí Nội chính được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận 0,5 điểm khoa học chuyên ngành triết học - Xã hội học - Chính trị học. Số bài viết chuyên sâu, có chất lượng đăng trên Tạp chí Nội chính  ngày càng nhiều, một số bài viết đạt giải cao trong các Giải báo chí, như: Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí với công tác PCTNTC, Giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung  ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(3). Nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học và cán bộ hoạt động thực tiễn ngày càng quan tâm đến việc nghiên cứu viết bài, cộng tác với tạp chí Nội chính. Số lượng độc giả quan tâm đón đọc, nghiên cứu các thông tin, những bài viết đăng trên Tạp chí Nội chính ngày càng tăng.
 
    Ba là, tăng cường viết tin, bài, biên tập, quản lý, vận hành có hiệu quả Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương. Trang
Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung  ương không chỉ thông tin, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của Ban Nội chính Trung ương, mà còn tuyên truyền, phản ánh sinh động, đậm nét về hoạt động của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương. Với tính đặc thù như vậy, thời gian qua, Tạp chí Nội chính đã nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. từ năm 2013 đến nay, Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương đã xuất bản 19.934 tin, bài, video, thư viện ảnh; thông tin được cập nhật nhanh, kịp thời, chính xác, chất lượng, hiệu quả, do đó đã thu hút 15.205.308 lượt truy cập(4), góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.
 
    Bốn là, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong cung cấp thông tin, tuyên truyền kết quả công tác nội chính, PCTNTC và CCTP. Thời gian qua, Tạp chí Nội chính đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác nhiều thông tin, tư liệu để các cơ quan báo chí xây dựng, biên tập, sản xuất các chương trình, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, tin bài hay, đặc sắc, phán ánh sinh động, đậm nét, khá toàn diện về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP. Đã phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương(5); tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chuyên mục “Phòng, chống: Suy thoái, tham nhũng, tiêu cực”; Xây dựng nhiều phóng sự, tọa đàm, chuyên mục tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng về nội chính, PCTNTC và CCTP; phối hợp tổ chức sản xuất và phát sóng Phim tài liệu về Ngành Nội chính Đảng - 50 năm xây dựng và trưởng thành; về Giữ gìn sự liêm chính của Đảng; về Nhìn lại chặng đường 10 năm đấu tranh PCTNTC; về Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh một năm hoạt động… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.
 
    Bên cạnh đó, Tạp chí Nội chính còn chủ trì tham mưu biên soạn, phát hành nhiều cuốn sách quan trọng về nội chính PCTNTC và CCTP. Trong đó, đã hệ thống, sưu tầm tài liệu, biên soạn, xuất bản, phát hành 06 cuốn sách quan trọng về nội chính, PCTNTC và CCTP theo yêu cầu của lãnh đạo Ban, gồm: (i) Ngành Nội chính Đảng - 50 năm xây dựng và trưởng thành (năm 2016); (ii) Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nội chính và PCTN (năm 2016); (iii) Ban Nội chính Trung ương - Những chặng đường phát triển giai đoạn 2013-2017 (năm 2017); (iv) Ban Nội chính Trung ương - Những chặng đường phát triển giai đoạn 1966-2012 (năm 2019); (v) Ban Nội chính Trung ương - Những chặng đường phát triển giai đoạn 2017-2020 (năm 2020); (vi) Kinh nghiệm PCTN của một số quốc gia trên thế giới (năm 2022). Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng các đề án, đề tài về nội chính, PCTNTC và CCTP(6).
 
    Năm là, thông qua hoạt động điểm tin, bài trên các báo, phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày, Tạp chí Nội chính thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình để tổng hợp, phản ánh giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề, vụ việc nổi lên trong lĩnh vực nội chính, PCTN TC và CCTP. Từ khi thành lập đến nay, tạp chí Nội chính đã tổng hợp, phát hành 526 số Điểm báo tuần, hơn 30 Điểm báo chuyên đề; qua đó, đã chủ trì, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, giúp lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo xử lý những vụ, việc mà báo chí
phản ánh, dư luận xã hội quan tâm về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.
 
    “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh PCTN, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị. Kiên trì giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí”.
    Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb CTQGST, H.2021, T.2, Tr.251.

    2. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với nền tảng công nghệ số, dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), phương thức thông tin, tuyên truyền, tiếp cận thông tin của độc giả có nhiều thay đổi, cạnh tranh thông tin diễn ra ngày càng quyết liệt hơn. Tạp chí Nội chính cần phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong 10 năm qua, tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn trong tham mưu, giúp lãnh đạo Ban thông tin, tuyên truyền về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức chú trọng vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông, kiến thức công tác xây dựng Đảng để thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, giữ được sắc thái riêng, hấp dẫn bạn đọc, coi trọng tính hiệu quả của tạp chí; làm tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Ban Nội chính Trung ương, là diễn đàn quan trọng về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP. trong đó, cần quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

    Thứ nhất, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tạp chí Nội chính theo hướng tinh gọn, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí trong nước và thế giới theo đúng tinh thần Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2017 của Ban Bí thư về “Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tạp chí các ban Đảng Trung ương hiện nay”. Củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng biên tập; xây dựng đội ngũ cộng tác viên đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tuyên truyền về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP. Tăng cường phối hợp trao đổi nghiệp vụ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên của tạp chí Nội chính; tổ chức bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập và mở rộng phát triển đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, chiến lược, nhất là đội ngũ cộng tác viên ở Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy. Nâng cao chất lượng cán bộ biên tập của Tạp chí vừa giỏi chuyên môn  nghiệp vụ báo chí, vừa am hiểu sâu sắc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTNTC và CCTP. Tăng cường tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, lý luận, chuyên môn, kinh nghiệm; chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có nhiều kinh nghiệm về nội chính, PCTNTC và CCTP; đồng thời, giữ mối liên hệ thường xuyên, có cơ chế động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ cộng tác viên gắn bó, đóng góp, xây dựng phát triển Tạp chí Nội chính. 
 
    Thứ hai, nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kết quả công tác, gương người tốt việc tốt, nhân tố mới trong lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP. Nhất là thông tin kịp thời về hoạt động của hai Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng. Tạp chí Nội chính cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP; về chủ trương xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận đặc biệt quan tâm; vừa góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân, vừa không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là phối hợp thông tin kịp thời trước, trong và sau xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các nhân tố mới trong đấu tranh PCTNTC; về kết quả, những khó khăn, phức tạp trong công tác nội chính, PCTNTC và CCTP. Qua đó, góp phần khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta và nâng cao hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP.
 
Thứ ba, Tạp chí Nội chính cần quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các sản phẩm, bài viết, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo; chú trọng vận dụng kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông, kiến thức công tác xây dựng Đảng, kiến thức công tác nội chính, PCTNTC và CCTP. Đặc biệt, cần xây dựng các tuyến bài trọng điểm về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP, nhất là phản ánh những cách làm hay, sinh động, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nội chính, PCTNTC và CCTP ở các cấp, các ngành, các địa phương; kể cả những cách làm chưa phù hợp, những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong công tác PCTNTC, qua đó, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, tăng cường các bài viết mang tính lý luận chuyên sâu; kịp thời nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP. Thực tiễn đã chứng minh, trước những sự kiện chính trị, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề bức xúc của nhân dân, dù phức tạp đến đâu, nếu kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận thì sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng hoạt động, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá.
 
    Thứ tư, thường xuyên đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức, hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương; chất lượng, nội dung, hình thức của tạp chí Nội chính, chủ động, nhạy bén đề ra các số chuyên đề, mở các chuyên mục phù hợp, tăng cường các bài viết chuyên sâu về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác nội chính, PCTNTC và CCTP ở trung ương và các địa phương; tin bài phản ánh về gương người tốt, việc tốt, người có nhiều thành tích chống tham nhũng, tiêu cực; từng bước cải tiến hình thức thiết kế, biên tập, trình bày theo xu hướng truyền thông hiện đại và số hóa quy trình sản xuất tạp chí theo hướng xây dựng quy trình xuất bản tin, bài theo mô hình tòa soạn hội tụ nhằm tối ưu hóa nhân lực cũng như trí tuệ tập thể, tăng hiệu quả xử lý thông tin.
 
    Năm là, từng bước số hóa quy trình sản xuất tạp chí, tiến tới xây dựng, phát hành Tạp chí Nội chính điện tử; xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ số phục vụ chương trình điểm báo về nội chính, PCTNTC và CCTP, nâng cao hơn nữa công tác tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo lý những vụ việc nổi cộm, bức xúc liên quan đến nội chính, PCTNTC và CCTP; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Tạp chí Nội chính theo Kết luận số 26-KL/TW, ngày 29/12/2018 của Ban Bí thư Trung ương.
 
    (1) “Kiểm soát và xử lý tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng”.
    (2) trong đó có 255 bài Sự kiện chính trị, 458 bài Nghiên cứu trao đổi, 492 bài Kinh nghiệm thực tiễn, 37 bài triển khai nghị quyết đại hội, 175 bài kinh nghiệm quốc tế, 139 bài chuyên đề nội chính, 205 bài Văn hóa - văn nghệ…
    (3) Trong cuộc thi Giải báo chí với công tác PCtN lần thứ 3 (2019-2021) do Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức, tạp chí Nội chính có 01 tác phẩm của đồng chí trong đơn vị đạt giải Khuyến khích; 01 tác phẩm của đồng chí trong đơn vị đạt giải C Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng; tạp chí Nội chính đã có 5 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 03 giải B, 02 giải Khuyến khích (trong đó có 02 đồng chí cán bộ tạp chí có tác phẩm đạt Giải B năm 2021 và 2022).
    (4) trong đó, mục Nội chính 3.554 tin; PCtNtC: 3.289; CCtP: 369; tin hoạt động: 1.211; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh: 194; Hỏi đáp pháp luật: 298; Hồ sơ tư liệu: 266; Nghiên cứu trao đổi: 534; thư viện ảnh: 408; Video: 500; tin trung ương: 2.667; tin địa phương: 2.088; tin quốc tế: 1.143; Giới thiệu 111 số tCNC và đăng 526 số Điểm báo tuần.
    (5) (Gồm: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam).
    (6) tổ chức nghiên cứu và bảo vệ thành công tại Hội đồng Khoa học ban Đảng 03 Đề tài: (1) “Xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức nội chính góp phần PCTN ở Việt Nam hiện nay”; (2) “Góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về kiểm soát xung đột lợi ích góp phần PCTN tại Việt Nam”; (3) “Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh PCTN khu vực ngoài nhà nước - Thực trạng và giải pháp”.

Đồng chí Đặng Văn Dũng

(Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương)
.