Lào Cai: Công tác cải cách tư pháp tháng 5/2022

Chủ Nhật, 19/06/2022, 07:59 [GMT+7]
    Tháng 5/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác Cải cách tư pháp theo Kế hoạch số 338-KH/TU ngày 28/9/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2025.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1495-TB/TU ngày 04/5/2022 về hỗ trợ kinh phí lắp đặt trang thiết bị, phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến của Tòa án nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch về quan lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Công an tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND và dự thảo Thông tư quy định tiêu chí CCHC và xác định Chỉ số CCHC trong CAND. Trong tháng, tham gia đóng góp ý kiến 06 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành; tiếp tục phối hợp TAND tỉnh trong việc xây dựng dự toán, đề xuất kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến; tiếp tục triển khai kế hoạch lắp camera tại phòng hỏi cung; bắt giữ 55 đối tượng; khởi tố mới 40 vụ/81 bị can; kết luận chuyển VKS đề nghị truy tố 52 vụ/109 bị can. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKS ngày 27/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2022 của VKSND tỉnh Lào Cai về công tác kiểm sát năm 2022; thường xuyên phối hợp với TAND hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa có ghi âm, ghi hình để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong tháng, thực hành quyền công tố và kiểm sát tiếp nhận thụ lý tin báo, tố giác tội phạm 121 tin, đã giải quyết 78 tin. Kiểm sát điều tra vụ án hình sự tổng số 158 vụ/331 bị can; đã khởi tố điều tra 63 vụ/121 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ, đình chỉ 01 bị can, đang giải quyết 94 vụ/209 bị can. Thực hành quyền công tốt và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 94 vụ/164 bị can, đã truy tố 54 vụ/82 bị can, tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can, hiện đang giải quyết 39 vụ/82 bị can. Thực hành quyền công tốt và kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm 97 vụ/236 bị cáo, Tòa án đã xét xử 28 vụ/63 bị cáo, đình chỉ 01 vụ/01 bị cáo, đang giải quyết 68 vụ/172 bị cáo; phúc thẩm 05 vụ/11 bị cáo, đã xét xử 02 vụ/05 bị cáo. Kiểm sát việc tạm giữ tạm giữ 65 người, kiểm sát việc tạm giam 487 người, cơ quan chức năng đã giải quyết 77 người, hiện đang tạm giam 410 người; kiểm sát thi hành án hình sự: Thi hành án tử hình 89 người hiện đang tạm giam, thi hành án phạt tù có thời hạn108 người, thi hành án treo 314 người, cải tạo không giam giữ 11 người.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 176-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2022 của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tòa án nhân dân năm 2022; Kế hoạch số 05/KH-TA ngày 18/01/2022 của TAND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thụ lý 717 vụ, việc các loại (trong đó án cũ chuyển sang 443 vụ, việc; mới thụ lý 274 vụ, việc), đã giải quyết 248 vụ, việc. Tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TANDTC ngày 26/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng dịch vụ công trực tuyến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và phần mềm quản lý nghiệp vụ, thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; công khai 197 Bản án, Quyết định. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xây dựng dự toán đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí lắp đặt trang thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến với tổng số tiền 2.883.780.000đ.
 
    Cơ quan  Thi hành án dân sự tỉnh hai cấp thụ lý 1990 việc/1.251.965.087.000 đồng (số cũ là 1740 việc/1.222.130.535.000 đồng; số mới thụ lý là 250 việc/29 834 552 đồng). Trong đó: Thu hồi quyết định THA: 01 việc/ 300.000 đồng; Ủy thác thi hành: 01 việc/137.544 000 đồng. Tổng số việc phải thi hành là 1.988 việc/1.251.827.243.000 đồng, trong đó: Số việc có điều kiện thi hành là 882 việc/764.661.754.000 đồng; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.106 việc =   487.165.489.000 đồng; đã giải quyết xong 254 việc/3.355.746.000 đồng, số việc chuyển kỳ sau là 1734 việc/1.248.471.497.000 đồng. Theo dõi thi hành án hành chính 06 việc.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan bổ trợ tư pháp: (1) Về công chứng: Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Văn bản tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công chứng (sửa đổi) và ban hành 08 văn bản để quản lý về lĩnh vực công chứng; Phòng Công chứng số 1 thực hiện tổng số việc công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch và chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký: 1.196.000 việc. (2) Về quản lý luật sư: Ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 21/4/2022 kiểm tra 01 tổ chức hành nghề luật sư. Đoàn Luật sư tỉnh đã phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 02 vụ việc. (3) Về Giám định tư pháp: Tham mưu trình UBND tỉnh công bố Danh Sách giám định viên tư pháp; ban hành Quyết định uỷ quyền việc cấp thẻ, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Báo cáo về việc tổng kết thi hành Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; kế hoạch về việc mở các lớp tập huấn hộ tịch, bồi thường nhà nước, giám định tư pháp năm 2022. Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh giám định được 74 yêu cầu. (4) Về đấu giá tài sản: Ban hành Giấy đăng ký hoạt động và quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; văn bản rà soát quy định pháp luật về đấu giá tài sản và Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tài sản do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản. (5) Về Trợ giúp pháp lý: Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý 251 vụ/251 lượt người; tư vấn pháp luật 48 vụ. Đã thực hiện xong 48/48 vụ việc, đạt 100%. Tham gia tố tụng: 203 vụ. Tổ chức được 28 đợt truyền thông về địa bàn các thôn, xã của các huyện trên địa bàn tỉnh. (6)Về Thừa phát lại: Tiếp nhận, vào sổ đăng ký 9 vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại Sa Pa.
 
    Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cùng cấp tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ; chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; xem xét, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho hoạt động cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương theo quy định.
     Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.