Bắc Kạn: Quan tâm công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 11/02/2021, 07:00 [GMT+7]
    Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trong năm qua, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tiếp tục triển khai các văn bản tổ chức thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; nghiên cứu, đề xuất và tham gia ý kiến đối với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình làm việc, chương trình trọng tâm công tác năm 2020; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; đã ban hành văn bản triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tiến hành kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Trại Tạm giam Công an tỉnh về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Kạn thực hiện giám sát đối với Ban An toàn giao thông thành phố và Công an thành phố Bắc Kạn trong công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (tháng 9/2020 )
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Kạn thực hiện giám sát đối với Ban An toàn giao thông thành phố và Công an thành phố Bắc Kạn trong công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (tháng 9/2020 )
    Các cấp ủy, các cơ quan tư pháp trong tỉnh luôn quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch các chức vụ, chức danh tư pháp bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.
 
    Trong năm 2020, Công an tỉnh đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho 171 cán bộ, chiến sĩ là điều tra viên; 01 lớp tập huấn về Luật Thi hành án hình sự và công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng cho 260 người. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cử 27 lượt công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận chính trị. Tòa án nhân dân tỉnh của 05 lãnh đạo tham gia lớp bồi dưỡng cấp phòng, 15 công chức đào tạo quản lý nhà nước, 11 công chức đi đào tạo nghiệp vụ. Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp cho 130 đại biểu là người giám định tư pháp, các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán cấp huyện và đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 64 tập huấn viên cấp huyện. Cục Thi hành án dân sự tỉnh của 35 lượt công chức đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
    Toàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là Trung tâm Pháp y tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh; có 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định thuộc Sở Xây dựng; có 55 giám định viên tư pháp và 07 giám định viên tư pháp theo vụ việc; có 04 tổ chức hành nghề công chứng với 07 công chứng viên. Các tổ chức hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp được thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng Công an thực hiện 03 cuộc thanh tra, 02 cuộc kiểm tra đối với các đơn vị trong lực lượng; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của UNDN tỉnh kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 tại 07 đơn vị.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành 30 cuộc thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh cán bộ, kiểm sát viên hai cấp chấp hành nghiêm chỉnh trong thực thi công vụ và các quy định về trật tự nội vụ của ngành kiểm sát.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh đã kiểm tra hồ sơ các loại án đối với 08/08 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện; thông qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những sai sót của Tòa án nhân dân cấp huyện, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục rút kinh nghiệm.
 
    Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra về tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; hoạt động giám định tư pháp năm 2020 đối với Trung  tâm Pháp y tỉnh; hoạt động công chứng năm 2020 đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Kạn.
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thường xuyên thực hiện các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp dân để tiếp nhận thông tin kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động của cơ quan tư pháp; xem xét, báo cáo của các cơ quan tư pháp để đưa ra các kiến nghị, đề xuất trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thường kỳ; giám sát và kiến nghị các cơ qua tư pháp xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án theo đúng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.
Tuệ Minh
.