Xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm khắc, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Thứ Ba, 09/02/2021, 16:09 [GMT+7]
    Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã khẳng định, “công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”.
 
    Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp khởi tố, điều tra 1.121 vụ/2.473 bị can, truy tố 1.080 vụ/2.565 bị can, xét xử sơ thẩm 1.009 vụ/2.434 bị cáo về các tội tham nhũng.
 
Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
    Ban Chỉ đạo đã đưa 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã xét xử sơ thẩm 86 vụ án/814 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn (Trong số 86 vụ án, 814 bị cáo đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 10 bị cáo với 11 án tử hình; 23 bị cáo với 24 án tù chung thân; 12 bị cáo 30 năm tù; 24 bị cáo từ 20 năm đến dưới 30 năm tù; 694 bị cáo từ 12 tháng đến dưới 20 năm tù, trong đó, phạt tù cho hưởng án treo 128 bị cáo).
 
    Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm minh, có lý, có tình một số cán bộ cao cấp cả đương chức và đã nghỉ hưu, có vi phạm liên quan đến các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, mà lâu nay được cho là “vùng cấm, nhạy cảm”, và nhiều vụ, việc kéo dài từ những năm trước đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.  
                                                                                      Hải Ninh
.